Internet of things - xu hướng của tương lai

Internet of things - xu hướng của tương lai

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của smartphone, tablet, thuật ngữ “Internet of things” (kết nối mọi thứ qua internet) ngày càng được nhiều người quan tâm, biết đến dẫn đến thị trường công nghệ và thiết bị thông minh ứng dụng trong mọi hoạt động của đời sống...

Chi tiết