Tự động hóa nông nghiệp: Hướng đi mới của người nông dân trồng thanh long

Tự động hóa nông nghiệp: Hướng đi mới của người nông dân trồng thanh long

Thanh long hiện là cây trồng chính của hàng chục nghìn hộ nông dân ở Bình Thuận. Dù được coi là cây xóa đói giảm nghèo và mang lại lợi nhuận cao nhưng để có được thành quả đó người nông dân trồng thanh long phải đổ không ít mồ...

Chi tiết