ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

Trong kế hoạch phát triển của Vsmart, đối tác là mắc xích rất quan trọng trong chuỗi giá trị, nhờ đó chúng tôi có thể mang những giải pháp, thiết bị công nghệ hoàn thiện, ưu việt đến gần hơn tới khách hàng, nhằm đáp ứng một cách tốt nhất...

Chi tiết