[Video] Bộ thu phát hồng ngoại Lumi

[Video] Bộ thu phát hồng ngoại Lumi

Kết hợp bộ điều khiển trung tâm bạn có thể lên lịch bật tắt điều hòa thông minh theo giờ ví dụ bật điều hòa lúc 10 giờ tối và tắt lúc 4 giờ sáng

Chi tiết