Dự báo bất ngờ thị trường Smart Home Việt Nam 2021 - 2025

Dự báo bất ngờ thị trường Smart Home Việt Nam 2021 - 2025

Các thiết bị Nhà thông minh Việt Nam ngày càng có chỗ đứng trong thị trường nội địa. Thị trường thiết bị thông minh riêng lẻ sẽ đi nhanh hơn Smart Home

Chi tiết